اطلاعات آموزشی

موضوع جلسه مهرماه(با توجه به تقویم اجرایی):تقویت روان خوانی و مفهو م کلمه  

 

توصیه ی راهکارهای روان خوانی به اولیاء در جلساه ای که با اولیاء خواهیم داشت و تنظیم وهماهنگ کردن مطالب لازم برای جلسه بعدی و همچنین توصیه کردن دانش آموزان به خواندن کتاب داستان و استفاده از فرهنگ لغت....

نوشتن املا باانگشت در فضا و روخوانی درسها کمک زیادی به نوشتن املای خوب می کند همچنین خواندن از روی متن وضبط صداوسپس گوش دادن نوار کمک زیادی به رفع موانع ومشکلات می کند. تکرار و تمرین و یادآوری سالهای گذشته توصیه شدتا دانش آموزان پیش زمینه ی ذهنی خوبی داشته باشندوآموخته های قبلی آنها به یادگیری مطالب جدید کمک کند.همچنین دانش آموزان مشکل دار شناسایی شدند تا درصورت داشتن اختلال مشکل آنها برطرف شود به بعضی ازدانش آموزان توصیه شد با قرقره وبادکنک سوت درست کنندودرآن فوت کنند یا جلوی آینه بایستند وبانفس کشیدن بخار آب برروی آینه ایجاد کنند.وقتی نفس می کشند حرکت قفسه سینه خود را بادست احساس کنند.

 موضوع  جلسه آبان ماه با توجه به تقویم اجرایی:ارائه راهکارهایی جهت تقویت املا
 

دراین جلسه راهکارهای تقویت املا به بحث گذاشته شد انواع املاهای آموزشی ومواردی که امکان اجرای آن درکلاس است جداسازی شدمشکلات املایی دانش آموزان مطرح شد وبرای رفع آنها هم اندیشی شدغنی سازی کتاب خانه ی مدرسه وخواندن کتاب توسط بچه ها توصیه شد تا دامنه ی لغات آنها افزایش پیداکند.

  موضوع جلسه آذر ماه : توجه به احکام نماز و مسائل جشن تکلیف

 سی دی تصویری احکام نماز به اشتراک گذاشته شده تا دانش آموزان با رغبت بیشتر و یادگیری کاملتر به تکمیل اطلاعات خود مبادرت ورزند. تمهیدات لازم جشن تکلیف انجام گرفت و برای شرکت فعال بچه ها در جشن برنامه ریزی شد . از وجود روحانی نماز جماعت ، جهت آموزش احکام بهره گرفته می شود جهت ایجاد انگیزه در سایر دانش آموزان ،رفتار مثبت دینی  دانش آموزان در حضور جمع مطرح می شود و مورد تقدیر و تشکر وافع می شوددراین جلسه اقدامات صورت گرفته بیان شدتاهماهنگ شویم وازشیوه کاریکدیگربهره بگیریم.

موضوع  جلسه دی ماه با توجه به تقویم اجرایی:تقویت ریاضی

جهت تقویت ریاضی با نصب کتاب الکترونیک از آموزشها و بازیهای آن یاری گرفته می شود اشکالات ریاضی بچه ها توسط سنجش مستمر و تکوینی دسته بندی شده تاتدریس ازهمان نقطه شروع شودو جهت رفع موانع موجود راهکارها مشخص شدو راهکارهای مناسب به اولیا و دانش آموز داده خواهد شد. در قالب آزمون جامع بین دانش آموزان  رقابت و انگیزه ایجاد خواهیم کرد مقرر شد بعضی ازمفاهیم ریاضی دوباره تدریس شود تا ابهامات دانش اموزان  مرتفع شود .به تفاوت های فردی بچه ها توجه می کنیم تا همه به آموزش های لازم دست پیداکنند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393ساعت 12:25  توسط   | 

موضوع جلسه مهرماه(با توجه به تقویم اجرایی):تقویت روان خوانی و مفهو م کلمه  

 

توصیه ی راهکارهای روان خوانی به اولیاء در جلساه ای که با اولیاء خواهیم داشت و تنظیم وهماهنگ کردن مطالب لازم برای جلسه بعدی و همچنین توصیه کردن دانش آموزان به خواندن کتاب داستان و استفاده از فرهنگ لغت....

نوشتن املا باانگشت در فضا و روخوانی درسها کمک زیادی به نوشتن املای خوب می کند همچنین خواندن از روی متن وضبط صداوسپس گوش دادن نوار کمک زیادی به رفع موانع ومشکلات می کند. تکرار و تمرین و یادآوری سالهای گذشته توصیه شدتا دانش آموزان پیش زمینه ی ذهنی خوبی داشته باشندوآموخته های قبلی آنها به یادگیری مطالب جدید کمک کند.همچنین دانش آموزان مشکل دار شناسایی شدند تا درصورت داشتن اختلال مشکل آنها برطرف شود به بعضی ازدانش آموزان توصیه شد با قرقره وبادکنک سوت درست کنندودرآن فوت کنند یا جلوی آینه بایستند وبانفس کشیدن بخار آب برروی آینه ایجاد کنند.وقتی نفس می کشند حرکت قفسه سینه خود را بادست احساس کنند.

 موضوع  جلسه آبان ماه با توجه به تقویم اجرایی:ارائه راهکارهایی جهت تقویت املا
 

دراین جلسه راهکارهای تقویت املا به بحث گذاشته شد انواع املاهای آموزشی ومواردی که امکان اجرای آن درکلاس است جداسازی شدمشکلات املایی دانش آموزان مطرح شد وبرای رفع آنها هم اندیشی شدغنی سازی کتاب خانه ی مدرسه وخواندن کتاب توسط بچه ها توصیه شد تا دامنه ی لغات آنها افزایش پیداکند.

  موضوع جلسه آذر ماه : توجه به احکام نماز و مسائل جشن تکلیف

 سی دی تصویری احکام نماز به اشتراک گذاشته شده تا دانش آموزان با رغبت بیشتر و یادگیری کاملتر به تکمیل اطلاعات خود مبادرت ورزند. تمهیدات لازم جشن تکلیف انجام گرفت و برای شرکت فعال بچه ها در جشن برنامه ریزی شد . از وجود روحانی نماز جماعت ، جهت آموزش احکام بهره گرفته می شود جهت ایجاد انگیزه در سایر دانش آموزان ،رفتار مثبت دینی  دانش آموزان در حضور جمع مطرح می شود و مورد تقدیر و تشکر وافع می شوددراین جلسه اقدامات صورت گرفته بیان شدتاهماهنگ شویم وازشیوه کاریکدیگربهره بگیریم.

موضوع  جلسه دی ماه با توجه به تقویم اجرایی:تقویت ریاضی

جهت تقویت ریاضی با نصب کتاب الکترونیک از آموزشها و بازیهای آن یاری گرفته می شود اشکالات ریاضی بچه ها توسط سنجش مستمر و تکوینی دسته بندی شده تاتدریس ازهمان نقطه شروع شودو جهت رفع موانع موجود راهکارها مشخص شدو راهکارهای مناسب به اولیا و دانش آموز داده خواهد شد. در قالب آزمون جامع بین دانش آموزان  رقابت و انگیزه ایجاد خواهیم کرد مقرر شد بعضی ازمفاهیم ریاضی دوباره تدریس شود تا ابهامات دانش اموزان  مرتفع شود .به تفاوت های فردی بچه ها توجه می کنیم تا همه به آموزش های لازم دست پیداکنند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393ساعت 12:16  توسط   | 

موضوع جلسه تاریخ برگزاری
تقویت روخوانی ومفهوم کلمه ها 29/7/93
ارائه راهکارهایی برای تقویت املا 29/8/93
توجه به احکام ونمازومسائل جشن تکلیف 29/9/93
تقویت ریاضی 30/10/93
روشهای آموزشی برای تمرین ضرب 30/11/93
توجه بیشتر به هنر وخلاقیت دانش آموزان وخوشنویسی 28/12/93
توجه به مشکلات اخلاقی ورفتاری وایجاد اعتماد به نفس 17/1/94
توجه بیشتر به پوشه کار دانش آموزان وارزشیابی پایانی 16/2/94
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن 1393ساعت 11:25  توسط   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393ساعت 9:31  توسط   | 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 8:50  توسط   | 

این جشنواره در بخش هاي دستاوردهاي توليدي و پژوهشي ، طرح هاي پيشنهادي توليدي و پژوهشي ،مقاله‌‌هاي تحليلي زيست‌فناوري (  حول محورهاي جشنواره (كاربردهاي زيست‌فناوري درحوزه‌هاي مختلف و چشم‌انداز زيست‌فناوري در 20 سال آينده، واکسن های نوین، داروهای نوترکیب، تشخیص سریع بیماری ها، ژن درمانی، غذای حلال، مواد اولیه سالم، مکمل های غذایی، محصولات پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، هوای سالم، آب سالم، حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، زیست پالایی محیط زیست توسط میکرو ارگانیسم ها و گیاهان، تصفیه آب و پساب های صنعتی، محصولات کشاورزی و میوه های سالم،کودهای زیستی، آفت کش های زیستی، کشت بافت و تکثیر گیاهان دارویی و زینتی، تولید گیاهان مقاوم به خشکی، شوری، آفات و بیماری ها، محصولات ارگانیک، سوخت های زیستی، آنزیم های صنعتی، اقتصاد زیست مبنا، اشتغال زایی زیست فناوری، زيست‌فناوري در اقتصاد بدون نفت، علوم زيست الهام و ...)، روزنامه ديواري، مجله ،داستان‌ كوتاه ، ساخت فيلم كوتاه يا پويانمايي،كاريكاتوريا نقاشي و با محورهاي زيست‌فناوري و سلامت ، زيست‌فناوري در سلامت وایمنی غذا ،زیست فناوری و محیط زیست سالم، زیست‌فناوري و کشاورزي ، زيست فناوري ، صنعت و انرژي ،كاربرد مختلف حوزه نانو درزيست فناوري ، زیست فناوری و اقتصاد زیست مبنا وعلوم زیست  برگزار میگردد.

جهت اطلاع از شیوه نامه این جشنواره و شرايط طرح ها و آثار به سايت   www.biodc.ir/web/secfestival                  مراجعه نماييد  .

 دانش آموزان تمامي دوره هاي تحصيلي مي بايست فرم آنلاين ثبت نام اوليه در جشنواره راتكميل نموده و پس از آن آثار خود را حداكثر تاتاريخ 25/11/92  به آدرس تهران- شهرك قدس،ميدان صنعت، خيابان خوردين، خيابان هرمزان،نبش خيابان پيروزان جنوبي، ساختمان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، طبقه دهم، دبير خانه دومين جشنواره دانش آموزي زيست فناوري ايران،كدپستي: 64891_14666 ارسال نمايند.

طرح‌هاي شركت‌كنندگان دراين جشنواره توسط كميته علمي بر اساس سطوح مختلف شركت‌كنندگان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پس از نمايش در بخش نمايشگاهي، از طرح‌هاي برتر در هر زمينه با حضور مقامات بلندپايه كشوري با اهداي تنديس و جايزه تقدير مي‌شود. شايان ذكر مي‌باشد در اين جشنواره مدارس برتردر زمينه زيست‌فناوري نيز انتخاب گرديده و از آن ها تقديربه‌عمل خواهد آمد

 برای گرفتن اطلاعات بیشتر وثبت نام به این سایت مراجعه شود.www.faghihiac.ir

 


+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 8:39  توسط   | 

                      تکلیف پیشنهادی یک:

فرزندم در تمرین زیر یکی از حالت ها را انتخاب کن.   

 اگر درقفس باز شود،پرنده از قفس فرارمی کند.           

        حتمااتفاق می افتد.

           احتمالا اتفاق می افتد.             

  اصلا اتفاق نمی افتد.       

     فردا باران می بارد.

            حتمااتفاق می افتد.

           احتمالا اتفاق می افتد.             

  اصلا اتفاق نمی افتد. 

   بعد از فصل بهار ، تابستان می آید.

   حتمااتفاق می افتد.      

  احتمالا اتفاق می افتد.             

  اصلا اتفاق نمی افتد.

      درخت با ما صحبت کند.

   حتمااتفاق می افتد.    

  احتمالا اتفاق می افتد.             

  اصلا اتفاق نمی افتد.

   

  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1392ساعت 9:11  توسط   | 


+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1392ساعت 10:49  توسط   | 

نا م کتاب :اطلاعات عمومی برای بچه ها

مولف: شهرزاد منصوری

انتشارات :کیاراد

بها: 3500 تومان

گروه سنی : ب وج

شماره کتاب شناسی: 2238463

این کتاب در مورد جهان-سیاره ما زمین -گیاهان وحیوانات- بدن انسان- علوم -دانشمندان واختراعات صحبت کرده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1392ساعت 12:2  توسط   | 

نام ونام خانوادگی..................  دبستان صدر ارحامی    سال تحصیلی 93-92

هدف: مهارت در الگو یابی و حل مسئله     موضوع :ریاضی سوم 

1-یک پل از 8 طبقه ساخته شده است. طبقه ی اول از 7 چینه درست شده است وبه هر طبقه 4 چینه اضافه می شود.

 طبقه سوم با چند چینه ساخته می شود؟..............

طبقه ششم با چند چینه ساخته می شود؟..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد چینه

چه رابطه ای بین تعداد چینه ها در طبقات وجود دارد؟..........................

  2-یک کتابخانه 6طبقه دارد؛

 بالاترین طبقه 3قفسه دارد؛ودرهرقفسه 4جلد کتاب قراردارد. هر طبقه که پایین می آییم2قفسه به تعدادقفسه های طبقه بالا اضافه می شود .

در طبقه چهارم چند جلد کتاب وجود دارد؟.........................

طبقه پنجم چند قفسه دارد؟...............................

چه رابطه ای بین تعداد کتاب ها در طبقات وجود دارد؟.....................................

 

 

 

 

 

 

طبقه ها

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 
3- مجتبی بیمار شده است؛پزشک به او گفته دارو های خود را هر 4 ساعت یک بار بخورد. اگر             مجتبی اولین دارو را ساعت 7 صبح بخورد چه ساعت هایی باید دارو بخورد؟

 

 4-دریک جعبه 10 جامدادی قراردارد.ودرهرجامدادی 7 مداد قراردارد.

در3 جامدادی چند مداد قرار دارد؟...................

در7 جامدادی چند مداد قرار دارد؟...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-خط های تقارون شکل زیر را بکشید وتعدادمربع ها را به کمک خط تقارون به دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

  دخترم عبارت جمع را بنویس. 

        ......=......+......+.......+......                                                                                                                                                                 


  بازخوردمعلم:

 عزیزم...............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان 1392ساعت 8:27  توسط   | 

تصویر دانش آموزان دربرگزاری مراسم عید قربان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 12:6  توسط   | 

ریاضی

دانش آموزان بااستفاده از چینه شکل های صفحه ی 18 کتاب را به صورت گروهی درست کردند وتعداد چینه ها را به دست آوردند.

آزمایش قدرت نفوذپذیری آب درخاک های مختلف(ماسه خاک باغچه خاک رس)


ساخت آینه فرورفته وبرآمده وبیان کاربرد سه نوع آینه

بازتابش نور دراجسام مختلف

تصویرشادی بچه ها دراولین  برف زمستانی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 11:14  توسط   | 

   تاریخ جلسه

              موضوع جلسه

یک شنبه

30/7/92

وبلاگ-تقویم جلسات-شناسایی دانش آموزان بانیازویژه واختلال یادگیری 

سه شنبه

30/8/92

تنظیم تقویم بازدیدهای علمی- مهیا سازی جشن تکلیف

چهارشنبه

29/9/92

چگونگی کاربست مجلات رشد ﴿معلم٬نوآموز٬ابتدایی دعوت از اساتید

شنبه

30/10/92

طرح کرامت وجابر وترغیب دانش آموزان به مطالعه

 

دوشنبه

30/11/92

بررسی مشکلات درسی وتحلیل وضعیت تحصیلی وافت ٬پس از نوبت اول

چهارشنبه

23/12/92

تحلیل ارزشیابی توصیفی وانتقال تجربه های سبز

چهارشنبه

29/1/93

اختلال یادگیری- درس پژوهی

شنبه

29/2/93

معرفی کتاب های مفیدبرای دانش آموزومعلم

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 11:5  توسط   | 

                                                       

مدرسه قرآنی اهل بیت (ع)

     

به نام خداوند مهربانی هاسال تحصیلی 93-92رادردبستان قرآنی شهید صدرارحامی شروع می کنیم.نویسندگان این وبلاگ خانم ها چینایی وکاظمی

                                      

     
                                                         + نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 11:4  توسط   | 

دی ماه نودو یک
تعریف اختلال یادگیری
 
اختلال یادگیری چیست؟اختلال یادگیری در یک یا چند فرایند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن٬ فکرکردن ٬صحبت کردن٬ خواندن ٬ نوشتن حجمی کردن یا انجام محاسبه های ریاضی ظاهر می شود.این شرایط به دلیل معلولیت ادراکی ٬ آسیب دیدگی مغزی ٬نقص جزیی در کار مغز و....ظاهر می شود .
 
آن عده از دانش آموزان که به واسطه معلولیت دیداری (نابینایی)شنیداری(ناشنوایی)یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیت محیطی ٬فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده ا ند را شامل نمی شود.در سایر کشور ها از سال 1960 ودر ایران از سال 1373 توجه ویژه به این گروه شد.
وظیفه معلم دراختلال یادگیری چیست؟
شناخت این دانش آموزان ومعرفی آنها به مراکز آموزشی وتوانبخشی یادگیری است تا آنها با پیشینه کاوی ومصاحبه و مشاهدات بالینی وانجام آزمون های رسمی مثل آزمون وکسلر آزمون بینایی ٬ شنوایی ٬ آزمون پیشرفت تحصیلی ٬ آزمون رشد حرکتی وآزمون برتری طرفی به ارزیابی و تشخیص مشکل بپردازند تا مشخص شود کودک در چه سطحی متوقف شده است و حدود یادگیری او مشخص شود. واینکه مشکل یادگیری او  به کدام  یک ازمسائل ادراک  حافظه و زبان و...مربوط می شود .بعد یک طرح آموزشی انفرادی(IEP )   بر اساس زمینه های قدرت وضعف کودک تهیه وتنظیم می شود.
   ودر کنار آموزش مدرسه از آموزش های خاص این مراکز نیز بهره می گیرد.و درمان از پایین ترین مرحله که کودک در آن ناموفق بوده ومتوقف شده آغاز می شود واز آسان به مشکل پیش می روند تا بتوانند پنداره کودک را تقویت کنند .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 8:58  توسط   | 

مشکلات واختلالات املایی وراه کارهای درمان آن
همه ما می دانیم که دانش آموزان در نوشتن املا دچار مشکلاتی هستند در این مقاله مشکلات   املایی بررسی شده و برای رفع آن راهکارهایی ارائه شده است .امیدواریم که این راهکارها  برای  دانش آموزان مفید واقع شود و همکاران عزیز نیز این راهکارها را به کار گیرند.   


نوع اختلال: بی دقتی


درصد فراوانی: 12


رتبه: دوم


مثال: نهنفته، عسبل، کندم، سیز


علت: عدم تمرکز و توجه به صداها و شکل حروف هنگام نوشتن


راهکار مناسب برای رفع اختلال:


1- دو تصویر مشابه که اختلالات جرئی با هم دارند در اختیار دانش‌آموزان گذشته تا اختلالات را پیدا کنند.


2- کلمه‌ای را روی کارتی نوشته به طوری که یک از حروف یا دندانه‌های آن جا افتاده باشد و یا کلمه‌ی مورد نظر نقطه و دندانه‌ی اضافه داشته باشد. (مهربان، تنور) تا دانش‌آموز آن را اصلاح کند.


3- برای تصحیح دیکته دانش‌آموزان دیگر از او کمک بگیریم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 8:56  توسط   | 


گزارش یکی از اقدام پژوهشی های کلاس سوم سال تحصیلی92-91

توصیف وضع موجود:

دانش آموز (ب.ش)حافظه بلند مدت او ضعیف بود،هنگام نوشتن املاء دچار استرس می شد و نقطه ی مشکل :افت عملکرد تحصیلی ،احساس حقارت وترس از ارزشیابی شفاهی

حروف را جابه جا قرار می داد .                   

تکالیف خود را فراموش می کردانجام دهد ؛در روان خوانی ضعف داشت.و در درس بنویسیم جملات ناقص و نا مفهومی می ساخت.

گرد آوری اطلاعات پیرامون مساله:

پیشینه او مورد برسی قرار گرفت 1-((او سال گذشته نیز این مشکل را داشته است))    2-((در خرد سالی دیر زبان باز کرده است ؛و قادر به ساختن جمله شده است ،تولد سختی راپشت سر گذاشته است))

مطالعه و تفکر پیرامون راه حل ها و یاکاهش مساله:

وضعیت موجود برای مادر او توضیح داده شد ؛چند بازی درمانی برای تقویت حافظه پیشنهاد شد. کتاب فعالیتی برای پرورش حافظه ویژه ابتدایی –نوئشته ای  بار بار المن که به پرورش حافظه با حرکت –پرورش حافظه دیداری –پرورش  حافظه شنیداری –بازی ها و ترفند های حافظه توصیه شد؛و جهت افزایش توجه او کتاب 101 بازی برای افزایش توجه نوشته باربار اشر توصیه شد. باتو جه به این که مادر او فردی تحصیل کرده بودکتاب اختلالات یاد گیری فارسی از مصطفی تبریزی امانت داده شد تا دقیقا مشکلات فرزندش را شناسایی کند.و راهکار درمانی آن را به کار ببندد از مادر وی خواستم با کارشناسان یک مرکز در مانی و روانشناسی در ارتباط باشد و برای شروع ؛دانش آموز به مرکز مشاوره اداره فرستاده شد . خانواده او مشتاق شنیدن و بر طرف کردن موانع تحصیلی دانش آموز بودند .

اجرای راه حل:

آنها زیر نظر مشاور آشنایی هر هفته تمرینات توصیه شده را انجام می دادند .جهت پویا کردن  این تغیر جای او را در کلاس تغییر دادم .او به نبمکت اول کنار میز معلم انتقال یافت.وکنار او دانش آموز منظبتی را نشاندم ؛و از او خواستم معلم او باشد.و هر روز درستی تکالیف او را بررسی کندو اشکالات درسی اش را به او متذکر شود.سپس آنهارادریک گروه دو نفری قراردام .آنها دوستان واقعی و خوبی برای هم شدند (ف-ح )از اینکه مسئولیت یک نفر به او واگذار شده بود بسیار خوشحال بود و بدون حسادت و خساست به (ب. ش)آموزش می داد.او بسیار از عهده مسئولیت خود بر می آمدو گاهی نیز با هم رقابت می پرداختند.اشکالات این دانش آموز که مربوط به نارسا بودن آموزش بود را دسته بندی کردم و همانند معلم کلاس اول،قوانین زبان آموزی را یاد آوری  تمرین نمودم.او هرروز از روز قبل بهتر می شد تا جایی که املاء خود را بدون هیچ غلطی می نوشت سعی کردم مدتی تابهترشدن وضعیت درسیش ازاوارزشیابی شفاهی سطح بالا نگیرم. استرسش کمتر شده بود. هر دودانش آموز را تشویق می کردم و با آداب و مطالب کرامتی سوم سعی می کردم دوستی آن ها را پایدار نگه دارم. برای کلاس هر سه شنبه که در برنامه کرامت داشتیم از شرایط دوست یابی و ویژگی های یک دوست خوب و صفات نیکوی اخلاقی که توصیه ائمه بود و...می گفتم.

مشاهده عمل و گرد آوری اطلاعات:

کلید موفقیت من چند مورد بود)) :  همراهی خانواده (ب.ش)، شناسایی دانش آموز در همان روز های نخست،پیدا کردن ریشه اختلال و رفع مشکلاتی که ناشی از نا رسا بودن آموزش بود،شناسایی دانش آموزی که  به راحتی با (ب.ش)ارتباط بر قرار کند و او را مدریت کند  ، مشاهده ی ازنزدیک این دو دانش (نیمکت اول)و نظارت و اصلاح رفتار آموزشی آن ها،پیگیری روند درمان او

اواکنون فقط نیاز به تقویت روان خوانی و بازی های درمانی مخصوص روان خوانی دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392ساعت 7:28  توسط   | 

                                      به نام او که به ما هستی را بخشید

نام ونام خانوادگی:...............                     فرورددین ماه                 آزمون عمل کردی فارسی ریاضی و هنر            

1)داستان زیر را ادمه دهید.و آن را بنویسید.

یکی بود.................غیر از خدا....................... . دومین فصل سال ........... نام دارد.این فصل ......ماه دارد.که   به ترتیب...........،...........و.............می باشد. در این فصل همه جا.......... است ودرختان .....................................

هوا...........................................................................................  .

کشاورزان.................................................................................. .

 باخودم می گویم:......................................................................... .

دوست دارم که در این فصل............................................................. .

2) حالا به پرسش ها جواب بدهید.

الف)در این داستان در باره کدام فصل نوشته شده است؟..................................

ب)یک سال چند فصل دارد؟................

چند ماه دارد؟...............

 چندروز دارد؟.....................

ج) عددکل روز های سال را به حروف بنویسید............................................ .

د)اگر روز های فصل تابستان وبهار را از آن کم کنیم چند روز باقی می ماند؟........................................................

ز)شما کدام فصل را دوست دارید؟...........................

3)به هر کدام از کلمه های روبرو ((ان))اضافه کنید.  درخت:................، بهار:............. ،ستاره:....................

حالا یک جمله بنویسید وهر سه کلمه را در آن به کار ببرید.

 ..............................................................................

 


4)داستان زیر را ادامه دهید وبرای آن یک نقاشی بکشید؛سپس برای آن نامی مناسب انتخاب کنید.یکی بود یکی نبود سال ها

پیش در دشتی زیبا خرگوشی زندگی می کرد.که آرزو داشت روزی پرواز کند.یک روز باخود فکر کرد:...............................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................خر گوش ناگهان از خواب پرید وگفت:چه جالب .

   نقاشي
   داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

تنظیم داستان با توجه به شروع وپایان داده شده است.

 

 

 

 

2   

کامل کردن داستان و جملات مناسب

 

 

 

 

3

میزان تناسب نقاشی کشیده شدهبا داستان نوشته شده

 

 

 

 

4

میزن رعایت علاعم نگارش درمتن داستان

 

 

 

 

5  

میزان آشنایی بافصل  ، ماه و روز

 

 

 

 

6

میزان درستی تفریق ورد نظر در ارتباط با روز های سال

 

 

 

 

7

میزان درستی جمع کلمات و به کار بردن آن ها در یک جمله

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             تنظیم از چینایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین 1392ساعت 7:33  توسط   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم فروردین 1392ساعت 11:38  توسط   | 

 

به نام خدا

 نام ونام خانوادگي.......................          دبستان امين

 انشا پایه ی سوم                       تاریخ :   /  1۲ /91                         

هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرید.

(ستارگان ،توانا)...................................................................

(البته ،مشغول)....................................................................

 


با مخالف کلمه های زیر جمله بسازید.

 با حوصله (.........)     ...........................................................

 سر آغاز (.........)      ...........................................................

با کلمه ی داخل کمانک جمله را تغیر دهید.

 امروزه مسافرت بسیار آسان شده است .(در آینده).

......................................................................................................................

هفته ی گذشته دانش آموزان به گردش علمی رفته بودند. (شاید)

.......................................................................................................................

به هر یک از کلمات زیر کلمه ی تازه ای اضافه کنید وسپس جمله بسازید.

 نماز  (............)     ...........................................................

 آموز  (...........)      ...........................................................

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

 ریز علی خواجوی ،.............. جان مسافران را نجات داد.

 دوستم ............؛در مسابقات قرآن شرکت نمود .

 خدایا مارا یاری و............ کن تا در کار ها موفق شویم .

 


جمله روبرو را مرتب کنید:  ما،نباید،اشغال،کنیم،تلفن ،زیاد، را

                        ....................................................................

با قرار دادن فعل مناسب جمله را کامل کنید .

 هفته ی آینده در مدرسه ی ما نمایشگاهی برگزار .............  .

 شاید هفته ی گذشته در مدرسه ی آن ها نمایشگاهی برگزار.................  .

 هر ساله در مدرسه ی ما نمایشگاهی برگزار.................  .

جمله ی زیر را به دو روش دیگر بنویسید.

آن روزهم توماس کوچولوپس ازخوردن ناهاربه زیرزمین خانه رفت.

...................................................................................................  

..................................................................................................   .

به کلمات زیر (مند ،گزار،گاه و بان )اضافه کنیدوجمله بسازید.

سپاس  .....................................................................    توان.......................................................................... . جنگل........................................................................ . نمایش  ...................................................................... 

دو پیام در مورد استفاده صحیح ازاتوبوس را بنویسید.

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 

نامه ای به معلم خود بنویسید.         ...............               تاریخ:  .............

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

داستان زیر را کامل کنید.

 دریک جنگل زیبا و دور آهوی قشنگی که با تنها فرزندش درخوشی وآرامش زندگی می کردند.یک روز که آهو با فرزندش مشغول گردش و بازی براي پیدا کردن غذا بود ناگهان چشمش به

............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................


یکی از درس های زیر را انتخاب کنید و خلاصه ی آن را در ده سطر بنویسید.

  1 )اتوبوس                   2) نباید خودمان را دست کم بگیریم.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

                           جمع بندی عملکرد دانش آموز:

1)احسنت فرزند خوبم ؛پاسخ گوی  همه ی سوالات بودید.

2)مرحبا فرزند خوبم؛به درستی بیشتر سوالات را پاسخ گو بوده اید. سوال .......   راکارنمایید.

3)آفرین عزیزم ؛پیداست تلاش کرده ای ولی در سوالات...................نیازبه تلاش دارید.

                                                      تنظیم از: چینایی

 

 

 نام ونام خانوادگی.................. دیکته        تاریخ:    /11 / 91

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

                                                                   

  

 دخترم فکر می کنی دیگران از دیدن خط شما چه احساسی داشته باشند؟باانتخاب یکی از نقاشی ها نشان بده.

                                     تنظیم از :چینایی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391ساعت 10:34  توسط   | 

                         ارزشیابی فارسی

نام ونام خانوادگی ...........................     دبستان امين    / 91/11                                 

 

این جملات مربوط به فصل تابستان است آنها را به گونه ای تغییر بدهید که بیانگر فصل زمستان باشد.

آسمان صاف و آفتابی بود. درختان پراز میوه بودند.هوابسیار گرم بود.درخانه ها کولر روشن کرده بودند. .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 


بااستفاده ازاین کلمات یک متن زیبا خطاب به خودتان بنویسد.علام نشانه گذاری فراموش نشود.

«حسن ظن-سوء ظن- دوست- وظیفه - امام»

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

با این کلمات جمله بسازید.

کشان کشان - ..............................................................

لحظه به لحظه -  ..........................................................

 


کامل کنیدوجمله بسازید.

........... + ستان                       ...............    ...........................................................

...........+ ستان                        ................    ...........................................................

 

 

درجای خالی یکی از این سه واژه را بنویسید. « قشنگ – قشنگ تر – قشنگ ترين»

این نقاشی ............. است.

نقاشی من هر روز از روز پیش ............. می شود.

نقاشی من ................... نقاشی در بین نقاشی ها است.

 


کامل کنید.

وقتی می خواهم دوستی انتخاب کنم سعی می کنم .........................................................

..................................................................................................................

 

جمله ها را با کلمه های مشخص شده تغییر بدهید.

مادر جان یادت نرود صبح زود مرا بیدار کن تابا شما نماز بخوانم.﴿سحر، روزه بگیرم

....................................................................................................................

مجید درسش را نمی خواند.﴿درسم

...................................................................................................................


آرزوهای خود را بنویسد. (واقعی یا خیالی )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

به ترتیب حروف الفبابنویسید. ﴿خاست- خواست – نماز گزار- گذراندن- تعطیلات- خوشحال

.....................................................................................................................


جمع این کلمات را بنویسید.

 کره .............                      موجود..............                          طرف...................

 

 

همسال سنجی: .................................................................................................

والدین سنجی:..................................................................................................

نظر معلم : .....................................................................................................

                                                                                      تنظیم از:چینایی

                                بقيه سوالات در ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 7:26  توسط   | 


دانستنیهای درس علوم فصل گیاهان

گیاهان موجودات زنده ای هستند که به کمک نور خورشید و کربن دی اکسید آب ومواد دیگری که از خاک می گیرند غذاسازی می کنند.

جانوران از گیاهان به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.  گیاهان تقریبا در تمام مناطق کره ی زمین

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 7:17  توسط   | 

                                        به نام خالق هستی

فعالیت گروهی درس اجتماعی کلاس سوم دبستان امین

اعضای گروه 1-................2-..................3-.....................

هدف: 1-آشنایی با استان هاو مرکز های آن 2- آشنایی با دریاها ودریاچه های ایران

دستورکار: فرزندانم نام استان را با رنگ قرمز ٬نام مرکز آن را با رنگ سیاه ودریاهارا با رنگ آبی  

  مشخص کنید. 

          

۞گروه همکاری خوبی داشته اند .                                            بله                         خیر

۞گروه به هدف فعالیت دست یافته اند.                بله                    خیر

                                                                                                                                     تنظیم از: چینایی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 7:36  توسط   | 

  تصاویر دانش آموزان در برگزاری مراسم عزاداری و زیارت عاشورا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 7:24  توسط   | 

نام ونام خانوادگی....................آزمون مداد کاغذی دیکته    پایه سوم    دبستان امین          /10/91

 

فرزندم متن را بخوان وکلمات جاافتاده را بنویس وتشدید ها را درجای مناسب قراربده.

۞آموزگار وارد کلاس شد. وبعد ازسلام  و....................گفت: بچه ها امروز می خواهیم درباره تلفن چیزهای زیادی یاد بگیریم.چه کسی می داند ازتلفن چه .........................می کنیم.

هرکدام چیزی گفتند.آموزگار گفت: به جای آنکه مسیری .............راطی کنیم تاپیغامی رابه کسی برسانیم

می توانیم با استفاده از تلفن این کار را ......... انجام دهیم.آیا دوست دارید بدانید........تلفن چه کسی است.

مخترع تلفن ..............................است.

آموزگار گفت: اگرمی خواهیم ازتلفن درست استفاده کنیم نباید زیادآن را..............نگه  داریم  و طولانی

................کنیم.

۞ چند روز از تعطیلات ...............می گذرد،اما هنوزخاطرات خود را .................. . معلم ما گفته است : «به کسی که بهترین خاطره را بنویسد ، ............... می دهم. »امیدوارم بتوانم خاطره ی گردش با خانواده را بنویسم.

روی شاخه ی............... درختان ،جوانه های سبز خوش رنگی روییده اند . شکوفه های سفید وزیبا شاخه ها را .............کرده اند. پرنده ای را می بینم که برگی خشک را به .............  گرفته و به سوی بلندترین شاخه ی درخت پرواز می کند.از پدرم می پرسم :«بابا جان بهترین خاطره ی .......... چیست؟»

کمی فکر می کند ومی گوید: «به آسمان نگاه کن! ببین که پرندگان چگونه دسته دسته ازکوچ................

برمی گردند.فکری به خاطرم می رسد واز پدرم می پرسم: «این پرندگان از کجا می دانند این جا بهارشده است که دارند بر می گردند ولانه ...............  ؟»

پدر می گوید: «درختان از کجا ...............که بهار شده وجوانه می زنند؟ »شکوفه از کجا می داند که فصل ........ شده وباید باز شود. می گویم: «خوب درختان هرسال همین موقع ............ می کنند.

پدر می گوید :خدا همه چیز رامنظم و............. آفریده است.        

                                           

                                                    خود سنجی:

                               دخترم احساس خود را از انجام این فعالیت مشخص کن.                  

                            

             

۞ دخترم اکنون واحد شمارش هریک از کلمات زیر را مشخص کن.

قاشق...............  دفتر ..............هواپیما...............جوراب...............چرخ گوشت.................

موکت.................. انسان............... گوسفند.................. شتر...................

 

۞ با توجه به کلمه ی داخل پرانتز جمله را تغییر بده.

دیروز با خواهرم به کانون پرورش فکری کودکان رفتم.﴿در آینده﴾

.................................................................  . ﴿حال ﴾

...................................................................  .

 

۞ این کلمات رابا«ان» یا « ها» یا «ات» جمع ببند.

اطلاع.............. کلمه............. پدر.............. تعمیر..............

 

۞ کامل کن.

           دارم می نویسم.             داریم می ..............  .

           داری می ..........  .         دارید می............... .

           دارد ................. .          دارند .................. .

۞   اگر مدیریامعاون مدرسه پشت خط باشد دوست داری به او چه بگویی.

   .................................................................................

   .................................................................................                    

   .................................................................................

ارزیابی معلم:

        دخترم به همه ی سوالات پاسخ درست داده ای.

        دخترم به سوالات زیادی پاسخ صحیح داده ای .

        دخترم بهتر است برای بهتر شدن عملکردت دراین زمینه ها تلاش نمایی. ..........................

        .................................                                                   تنظیم از :چینایی               

  

+ نوشته شده در  جمعه سوم آذر 1391ساعت 7:29  توسط   | 

   
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان 1391ساعت 9:36  توسط   | 

  این 13ویژگی نحس نیست(گفت گو با دکتر حسن ملکی درباره ی ارتباط با کودک ) صفحه ی 4

 

دکتر حسن ملکی در خصوص ارتباط می گوید : ضرورتی است که زمینه ی رشد همه جانبه ی فرد را فراهم می کند کودک از طریق ارتباط قابلیت ها و صلاحیت های زندگی را بدست می آورد . ارتباط معجزه می کند چرا که اگر ارتباط نباشد رشد عقلانی  عاطفی و اخلاقی به وجود نخواهد آمد. ورشد جسمانی نیز مختل می شود .در ارتباط سه مولفه داریم:

1-      پیام دهنده 2- پیام گیرنده 3- پیام 4- یستری که پیام در آن انتقال می یابد.

ما زمانی می توانیم در مورد نظام ارتباطی کودک بحث کنیم که به چهار نیاز کودک توجه داشته باشیم.

1-      بازی  2- امنیت 3- نیازهای فیزیولوژیک  4- تعلق به گروه

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

               مربی برای برقراری ارتباط با کودک 13 ویژگی باید داشته باشد.

1-   دوستدار واقعی خود باشد  2- با احتیاط با کودک رفتار کند مثل بسته ی شکستنی که روی آن نوشته شده با احتیاط حمل شود این جمله را برروی پیشانی کودک بخواند «شکستنی است با احتیاط عمل شود.» 3- مربی باید حضور داﺋمی خودرابه کودک نشان دهد. 

 4- مربی باید به سخنان کودک گوش دهد. 5- مربی باید با مهربانی با کودک سخن بگوید. درسوره لقمان لفظ« یابنی »یعنی عزیز دلم آمده است .

 6- مربی باید مشوق کودک باشد.  7- مربی باید تلاش کند تاکودک را درک کند. 8- مربی با ید به پرسش های کودک به خوبی پاسخ دهد.

 9- مربی باید خودش را به مشورت کردن با کودک عادت دهد. <خود مشورت مهم است نه نتیجه ی مشورت > 10- مربی با ید از کودک بیاموزد. پیاژه ڌﺋوری هایش را براساس مشاهده ی کودکانش شکل داده است. 11- مربی باید به اشتباهات کودک با نظر مثبت نگاه کند. نگاه منفی یک تهدید برای کودک محسوب می شود. 12- مربی باید به اشتباهات ونواقص خود اعتراف کند.تابه کودک بفهماند که علم ودانش در وجود یک فرد جمع نمی شود.  13- مربی باید در ارتباط با کودک نوازش گر باشد. کودک احساس کند که معلم یک چتر عاطفی بالای سر او گسترانده است.

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

                             راههای افزایش مشارکت مطلوب خانواده  

اگر خانواده سهمی  در  آموزش  فرزندان به عهده  بگیرد  تاثیر آموزشی و تربیتی مورد نظر در برنامه به شدت افزایش پیدا می کند. بچه ها چیزهای تازه ای می آموزند که یادگیری آن در جای دیگری ممکن نیست. افزایش مشارکت خانواده از طریق جلسه آموزش خانواده  و گذاشتن مسابقه ی پژوهشی بین خانواده ها ، ایجاد تابلوی آموزشی ویژه خانواده و بریده جراید امکان پذیر می باشد.

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

                              همه ی عناصر مثبت در خدمت ارزشیابی توصیفی

 

 انواع شیوه های اراﻪ بازخورد  

1-     بازخورد شفاهی 

 

زمانی از بازخورد شفاهی استفاده می کنیم که 1- اطلاع خود دانش آموز از عملکردش مد نظر باشد. 2- دانش آموز آمادگی در یافت آن را داشته باشد. 3- دانش آموز توانایی خواندن نوشته ها را نداشته باشد. 4- ابتدای سال تحصیلی اول باشد. 5- ضرورتی برای اراﺋﻪ به والدین وجود نداشته باشد. 6- ثبت بازخورد اهمیتی 7- زمانی که معلم با مشاهده عملکرد دانش آموز ، نیاز به بازخورد فوری را احساس می کند.

 

2-      بازخورد کتبی

 

زمانی از بازخوردکتبی استفاده می کنیم که 1- دانش آموز اشکال جدی واساسی دریک فعالیت دارد معلم  تشخیص می دهد با نوشتن  بازخورد

تکلیف اولیاءدر کمک به دانش آموز روشن می  شود 2- وقتی که لازم است اولیاء درجریان عملکرد دانش آموز قرارگیرند. 3- وقتی که نمونه فعالیت دانش آموز ، در پوشه کار قرارداده می شود. 4- وقتی که  تلاش مهم یا برجسته ای انجام شده است و دانش آموز با مراجعه به آن و مرور بازخورد معلم، انگیزه ی تلاش وموفیت را در خود تقویت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 14:9  توسط   | 

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

بسته ابزار ریاضی کلاس اول دبستان

انتشارات استاد یار

مکمل کتاب ریاضی  جدید سال اول دبستان دست افزار یادگیری دانش آموزان همگام با تدریس معلم  متناسب با اهداف آموزشی کتاب ریاضی جدید

این مجموعه شامل

1-     شابلون هایی از جنس فوم

2-     کارت اعداد به فارسی وریاضی از صفر تا صد

3-     حلقه های رنگی و میله برای تفهیم جمع و تفریق

4-     دفترچه های دانش آموز بانام دوست کلاس اولی سلام با عناوین

        الف- تصویرهای کوچک وبزرگ من

        ب- فرش های زیبای من

        پ-مربع های شگفت انگیز من

       ج- الگوهای من

       د-نیمه های رنگی من

     5- چوب خط های رنگی

     6- چینه های رنگی

     7- قیچی واشکال هندسی برای بریدن

     8- اشکال هندسی برای درست کردن الگو

     9- آموزش فصل های سال همراه با تصویر

     10-  22 کارت الگویابی

     11- ماژیک و تخته سفید و پایه چینه ها

 قیمت برای مصرف کننده : 18000 تومان

     

 تصاویر زیباسازی نایت اسکین

معرفی وسیله کمک آموزشی پایه سوم

عددچین﴿ بازی ضرب اعداد ﴾

تاﺌید شده توسطکارشناسان تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش وپرورش

روش بازی

در این وسیله روشی بسیار آسان و جالب برای یادگیری عملیات ریاضی ابداع شده است.دراین بازی جذاب

هرکارت از دوقست تشکیل شده است دریک طرف ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ریاضی آورده شده ودرطرف دیگر پاسخی برای

یک  ﻣﺴﺌﻠﻪ ریاضی دیگر.بازیکنان باید برای هر یک از مساﺌل ریاضی دربین کارتهای خود جواب مناسبی را

پیدا کرده ودرجلوی سوال مورد نظر قراردهند بازی با تقسیم کارتها بین بازیکنان شروع می شود ویکی از آنها

باید کارتی رابرروی زمین قراردهدوسایر بازیکنان به ترتیب بااستفاده از کارتهای خود جواب مناسب را پیدا

کنند.هربازیکن می تواند هرتعداد کارت که می تواند درنوبت خود درکنار کارتهای دیگر قراردهد هربازیکنی

که کارتهای خود را تمام کندبرنده بازی خواهد بود.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 19:6  توسط   | 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

خصوصیات دانش آموز

·         تحکم به دانش آموزان

·         زدن دانش آموزان

·         گفتن مکالمات ناخوشایند

·         نداشتن تمرکز

·         وعدم توانایی دربرقراری ارتباط صحیح باهمسالان

·         ننشستن در کلاس حتی برای دقایقی

·         شکایت کردن بیش از حد وبه جای پرداختن به امور تحصیلی خود به رفتار های دیگران توجه می کرد.

اقدامات انجام شده:نشاندن درنیمکت اول-برقراری ارتباط موثر وتاثیرگذاربادانش آموز-صحبت بامادر او وارجاع او به مشاوره-انجام همکاری لازم بامشاوردرکنترل رفتاروی ونهادینه کردن رفتارهای مثبت دراو بنابه درخواست مشاور ومادرش جدولی ازرفتارهای مثبتی که ازاو انتظار داشتیم تهیه کردیم وروزانه برای خوب نشستن-خوب گوش دادن –ومهربان بودن به  او امتیازمی دهم .ابتدا کسب 10امتیاز به جایزه می انجامید وسری دوم20امتیاز واکنون که درمرحله سوم هستیم اوباید30امتیازکسب کند تابه جایزه برسد.مشاورنیزبااوتمریناتی رابرای ایجادتمرکزبیشترانجام می دهد دارودرمانی ورفتار درمانی توام با هم استفاده می شود. مادر او نیز موظف شده بعضی از غذاهاراازلیست برنامه غذایی او حذف کند. وتمریناتی راکه مشاور گفته است با او انجام دهد.  تاکنون60درصد به نتیجه مطلوب دست یافته ایم .درکلاس به او ﻣﺴﺋولیت می دهم وگاهی برای انجام اموری اورابه بیرون کلاس می فرستم تا انرژی او آزاد شود. هم نیمکتی اورادانش آموزی آرام ٬درسخوان ومودب قرار داده ام تا از او تاثیر بگیرد. هنگام صحبت با او از جملاتی که بار منفی دارد استفاده نمی کنم.  ابتدا ازاوتمجید می کنم سپس ازاومی خواهم بعضی از رفتارهایش را که باعث ناراحتی دوستانش است یا به یادگیریش لطمه می زند کنار بگذاردوتغییر دهدسپس درجدول رفتاری برای رفتارهای مثبتش امتیاز می دهم. امیداست باادامه ی این شیوه وهمکاری با مشاور او رفتارهای مثبت دراونهادینه شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 19:5  توسط   | 

      

   ۱-    روان خوانی ( تقویت مهارت های روان خوانی ودرمان اختلال در خواندن )

       مولف : دکتر مصطفی تبریزی –آرزو احمدایی(طالاری زاده)

   ۲-همراه با معلم

      ببین – بیندیش- بخوان – بکوش : که فردا در دستهای توست

     مولف : محبوبه علیزاده

     نشر: مینا

   ۳-  آزمون تیز هوشان ویژه دانش آموزان ممتاز کلاس اول

    گردآوری :زلیخا جوکار

    ناشر: گامی تا فرزانگان

    قیمت : 37500 ریال

معرفی کتاب

نام کتاب :فعالیتهایی برای پرورش حافظه ویژه ابتدایی-باباراالمن

مترجم: مریم نوزرادان

-         پرورش حافظه با حرکت

-         پرورش حافظه دیداری

-         پرورش حافظه شنیداری

                                  بازیها وترفند های حافظه

-         پرورش حافظه برای ادبیات

-         پرورش حافظه علوم

-         پرورش حافظه تعلیمات اجتماعی

-         پرورش حافظه ریاضی

                                  انتشارات صابرین

نام کتاب:افزایش توجه نوشته بارباراشر

101 بازی برای افزایش توجه

برگردان : شهلا رفیعی

اتشارات :فراروان

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم بهمن 1390ساعت 10:50  توسط   |